O nás Projekty Pomozte Kontakt
Hlavní > Projekty > La Strada  
Projekty
» La Strada
» Projekt Šance
» Noruz -
benefiční večer
» Dobročinný koncert LLP

La Strada

La Strada Česká republika, o. p. s., je nevládní, nevýdělečná organizace působící v České republice od roku 1995. Všechny aktivity této organizace jsou zaměřeny na řešení problematiky obchodování s lidmi. La Strada je součástí mezinárodní sítě devíti partnerských organizací v Evropě zaměřených na problematiku obchodování s lidmi.

Ve své práci aplikuje La Strada multidisciplinární přístup zaměřující se na tyto tři oblasti:

  • Informační a lobistická činnost
  • Preventivní a vzdělávací aktivity
  • Přímá sociální pomoc zneužívaným osobám

La Strada je síť využívající zkušenosti z první ruky, které byly získány přímým kontaktem se zneužívanými osobami a přípravou strategií prevence a přesvědčování. Je to také síť, která se snaží udržet práva zneužívaných osob v centru pozornosti. La Strada Česká republika, jako nezisková organizace, závisí na externím financování, aby byla schopna provádět svoji činnost. Cílem těchto aktivit je dosáhnout změny společnosti, kde nebude nadále možné zneužívání osob a obchod s nimi.    Více…

Pokud chcete vědět více o poslání a aktivitách sdružení La Strada,
navštivte jejich webové stránky www.strada.cz.

Interní školení

Jeden ze způsobů, kterým chce Bluebird pomoci organizacím, zahrnuje použití obchodních znalostí a zkušeností svých členů tak, aby se tyto organizace staly efektivnějšími a produktivnějšími. V tomto duchu Bluebird pomáhá sdružení La Strada v jejím úsilí zlepšit vnitřní komunikaci a manažerské dovednosti a také v prezentací jejího poslání a aktivit.

Získávání prostředků pro klíčové aktivity

Další úsilí směřuje na získávání prostředků na financování aktivit La Strady. Pokud chcete pomoci, nebo víte o lidech či prostředcích, které by mohli pomoci, prosíme kontaktujte nás.

Obchodování s lidmi bylo zrušeno před dlouhou dobou spolu se zrušením otroctví. Ve skutečnosti k němu ale stále dochází a s velkou pravděpodobností zde bude do té doby, dokud zde budou chudé a bohaté země a velké rozdíly mezi nimi. Není toho mnoho, jak může každý z nás ovlivnit rozdělení bohatství ve světě, ale můžeme pomáhat malými kroky.     Více…